2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

2186/2017
19.12.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak “2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri