4 Mayıs 2019 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı

1168/2019
19.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile  Hekimliği Kolu toplantısı, 4  Mayıs 2019 Cumartesi günü, Türk Tabipleri Birliği’nde, aşağıda yer alan gündem ile gerçekleştirilecektir.

İlinizde aile hekimliği komisyonu tarafından seçilecek en az 2 kişinin, aile hekimliği komisyonu yok ise oda aktivistlerinden 2 kişinin toplantıya katılımını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantısı
Tarih  : 
04 Mayıs 2019 (Cumartesi)
Saat    :  10.00 – 13.15 / 13.45 – 16.00
Yer     :   Türk Tabipleri Birliği G.M.K. Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sk. No: 2/17-23 Maltepe/Ankara

Gündem:

10.00 – 10.15 

Açılış ve tanışma varsa yeni gündem önerisi

10.15 – 11.30

TTB-AHK 2. Aile Hekimliği Buluşması değerlendirmesi

11.30 – 11.45

 Ara

11.30 – 11.45

2.Aile Hekimliği  Buluşmasında oluşturulan’’Nasıl bir birinci basamak istiyoruz’’başlığı altında oluşturulan çatının bölge toplantılarıyla illerle paylaşılması,bölgeler arası farklarda göz önüne alınarak yeniden gözden geçirilmesi amacıyla bölge toplantılarının planlanması

11.45 – 12.00

ARA

12.30 – 13.15

Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından toplantılarda dillendirilen yenilenecek ödeme sözleşme yönetmeliğinin değerlendirilmesi

Sağlık çalışanına yönelik şiddetin genel ve ASM düzeyinde değerlendirtmesi

Aile Hekimi örgütleri arasında oluşturulacak platformun değerlendirilmesi

13.15 – 13.45

YEMEK ARASI

–14.45

 Aşı temininde yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi

14.15 – 15.15

Sağlık çalışanına yönelik şiddetin genel ve ASM düzeyinde değerlendirtmesi

15.15 – 16.00

Aile Hekimi örgütleri arasında oluşturulan platformunun yaptığı çalışmalar ve bundan sonra izlenecek yolun belirlenmesi

16. 00

Gelecek AH- Kol toplantı tarihi