TTB 70. Büyük Kongre (Seçimsiz)

1548/2019
24.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi 22 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Türk Tabipleri Birliği yöneticilerine verilen cezalar ve siyasi iktidar tarafından Türk Tabipleri Birliği’ne yönelen baskılar bu Kongre’nin önemini daha da arttırmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, tarihi boyunca toplumun sağlık hakkı mücadelesini öncelemiş,  hekimlerin bilimsel, demokratik ve özgürce mesleklerini yürütmeleri için çaba harcamış, her zaman barışın yanında yer almıştır. Bu tarih boyunca birçok baskıya maruz kalsa da bunların üstesinden gelmeyi ve büyümeyi başarmıştır.

Bugün de öncelikle tabip odalarında mücadele veren ve hekimlik değerlerini savunan, meslektaşlarımızın katkısı ile TTB aynı başarıyı elde edecektir. Bu başarıya giden yolda 70. Büyük Kongremiz iyi bir duraktır.

70. Büyük Kongre’de tabip odalarımızın yönetim kurullarının, delegelerinin ve hekimlerin güçlü bir katılım göstereceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri