15 Mart Beyaz Miting İptali

744/2020
11.03.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bizler, sağlık alanında örgütlü sağlık emek ve meslek örgütleri olarak aylardır hazırlığını yaptığımız “ŞİDDETSİZ BİR SAĞLIK ORTAMINDA EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALARAK SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ. SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!” talebiyle 15 Mart Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapmayı düşündüğümüz mitingi, ülkemizde Koronavirüs enfeksiyonunun tespit edilmesi, olası etkileri ve hekimlere doğacak ihtiyaç nedeniyle iptal ediyoruz.

Bu süreçte TTB Merkez Konseyi’nin  sürekli yanında yer aldınız ve büyük emekler harcadınız. Çabalarınız sayesinde binlerce hekime ulaştık. TTB Merkez Konseyi olarak odalarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının linki aşağıda yer almaktadır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

http://www.ttb.org.tr/505yi05