Yayınlar

# Adı Detay
14 Mart: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet 14 Mart: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet
TTB Etik Bildirgeleri (2020) TTB Etik Bildirgeleri (2020)
TTB VE TABİP ODALARININ TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİYİ KORUMA SORUMLULUĞU TTB VE TABİP ODALARININ TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİYİ KORUMA SORUMLULUĞU
TIP ETİĞİ ELKİTABI TIP ETİĞİ ELKİTABI
BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SAĞLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER VE SAĞLIK
KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ RAPORU KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ RAPORU
HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI
SAĞLIK ALANINDA ’HİZMET KAYNAKLI ZARAR’: HEKİMLER NE DİYOR? SAĞLIK ALANINDA ’HİZMET KAYNAKLI ZARAR’: HEKİMLER NE DİYOR?
TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUBU UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUBU UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ
FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI/KİTAPLARI: 2009 SAĞLIKLA İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELER FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI/KİTAPLARI: 2009 SAĞLIKLA İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELER
HEKİMLERİN DEĞERLENDİRMESİ İLE PERFORMANSA DAYALI ÖDEME HEKİMLERİN DEĞERLENDİRMESİ İLE PERFORMANSA DAYALI ÖDEME
DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM
SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM