Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 1984-1985