14 Mart "Beyaz Yürüyüş"

EYLEM TAKVİMİ:

  • 3-8 Mart 2008 günleri arasında hekimlerin kaygılarını ve taleplerini yansıtan onbinlerce imzanın toplanması
  •  "Karanlığa karşı BEYAZ DURUŞ" eylemi, 9 Mart 2008 Pazar saat 12.00'de Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde tüm tabip odalarının temsilcileriyle basın açıklaması,
  • 14 Mart 2008 Cuma günü Tıp Bayramında, ülkemizin tüm illerinde devlet hastaneleri, sağlık ocakları, üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında yarım gün boyunca hizmet sunulamayacaktır. Kamu ve özelde çalışan tüm hekimler yukarıda sıraladığımız talepleri dillendirmek üzere "Beyaz yürüyüş etkinliklerini" gerçekleştirmek üzere yollarda olacaktır.

14 Mart Cuma günü halkın sağlık hakkı ve mesleki geleceğimiz talepli bu eylemimiz boyunca yurttaşlarımızın, hastalarımızın ve hasta yakınlarının bizimle birlikte olmasını ve taleplerini iletmesini istiyoruz.

14 Mart hizmet sunamama eylemi  boyunca başta aciller olmak üzere kadın doğum ve çocuk hastalarının mağdur edilmeyeceği, tepkimizin tahripkar sağlık politikalarına karşı olduğu bilinmelidir.

  • 20-22 Mart 1. Kadın Sağlığı Kongresi Ankara
  • 29-30 Mart 2008 "Eğitim Hastaneleri Kurultayı"
  • 5-6 Nisan 2008 tarihlerinde sağlık reformlarını değişik ülke deneyimleri ile birlikte değerlendireceğimiz, TTB tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı "Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları" toplantısı

 

14mart08.gif