MALİYE BAKANLIĞI İLAÇ GENELGESİNİN (12/09/2006) TTB İLAÇ DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRME RAPORU (Ödenmeyecek: İlaç Yazan: IMF / AKP / UNAKITAN)