TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU RAPORU: KUDDUSİ OKKIR