TTB GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 2004-2006 ÇALIŞMA RAPORU