YAZIŞMALAR, GENELGELER, BASIN AÇIKLAMALARI (1988-1990)