PROF. DR. NUSRET FİŞEK'iN
KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - III

Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve
Diğer Konulardaki Yazıları


 

 

Prof. Dr. Nusret Fişek yaşam biçimine dönüştürdüğü bilim adamlığı, halkın sağlığına katkı amaçlı çalışmalarıyla hepimize yol göstermiştir. Üçüncüsü elinizde olan bir dizi kitapla, bu yol göstericiliğini sürdürmektedir. Yaptığı konuşmalar ve yazılarından derlenen bu kitabı sizlerin yararına sunan Prof. Dr. Rahmi Dirican'a teşekkür ediyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
Eylül 1999

 

iÇiNDEKiLER

Sunuş

Toplumun Sağlık Düzeyinin Yükseltilmesinde En Önemli Araç: Eğitim

Sayın Dekan, Değerli Konuklarımız, Sevgili Öğrenciler

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimindeki Yeni Gelişmelere Bir Bakış

Tıp Fakültesinde Öğretim Programlarının Geliştirilmesinde Çağdaş Görüşler

Hekimlerin Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi Anketinin Sonuçları

Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi Panelindeki Konuşması

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde Tıp Öğrencileri İçin Toplum Hekimliği

2000 Yılında Türkiye'de ve Dünyada Hekimlik

Türkiye'de Hekimliğin Müstakbel (Gelecekteki) İnkişafı (Gelişmesi)

Mektup

YÖK'e Açık Mektup

Tıpta Uzmanlık Sorunu

Tıpta Uzmanlık Üzerine

Hekimlik mi, Uzmanlık mı?

Hekimlikte Sürekli Eğitim

Sürekli Eğitim

Tıpta Sürekli Eğitimin Yeri

Tıpta Gelişmeleri İnceleme Yolları

Başlarken

Yeniden Başlarken

Ne Yapabiliriz? Lütfen Siz Söyleyin!

Niye Başarılı Değiliz?

Hükümet Ve Biz

Hekimlik ve Açlık Grevi

Değerli Arkadaşlarım

Bir Önder: Tevfik Salim Sağlam

Sağlık Hizmetlerinde Dr.Refik Saydam

Yeni Salgınlara Karşı

Halk Sağlığında Terim Kargaşası Bir Sorun mudur?

Hastaların Faturasını Düzenli Ödeyebilecekler mi?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Diş Hekimlerine Veda Mesajı

Radyoaktif Serpintiler

Sağlık Ocağı Hekimi

Nusret Fişek ile Söyleşi

Bir Toplumsal Hekimlik Önderi: Prof.Dr.Nusret H. Fişek (1914 - 1990)

 

ANA SAYFA