PROF. DR. NUSRET FİŞEK'İN KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - III
Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları

 

Yeniden Başlarken*

       Sosyal bilimciler, sosyal grupların oluşmasında iletişim ve etkileşimin en önemli etmen olduğunu belirtirler. Bunun bilincinde olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 1984 Aralık ayında T.T.B. Haber Bültenini yayınlamaya başladı. Mali gücümüzün, her hekime postalanan bu bültenin iki ayda bir yayınlanmasına yeteceği hesaplanmıştı. Üç yıl bunu başarmak için uğraştık. Tabip Odaları yasal olarak Merkez Konseyine ödemeleri gereken aidat payını ödemediler ve Konsey 1988 yılında önemli bir mali sıkıntıya düştü. Bu nedenle 1988 yılının Mart ayından sonra bülten yayınlanamadı. 1989 yılında mali durumumuzun daha iyi olacağını ve bülteni düzenli olarak basabileceğimizi umuyoruz. 

       Hekimlerin kendi haklarını ve hastalarının haklarını savunmak için topluca hareket etmeleri, yasalar çerçevesinde hükümete baskı yapmaları ve gerçekten bağırarak bu ülkede sağlık hizmetlerine öncelik vermeyenleri tedirgin etmeleri gerekir. Ankara, İzmir ve İstanbul’da hekimlerin yaptığı yürüyüşler, hekimlerin hakkettiklerinden az ücret aldıklarının sorumlu makamlar tarafından fark edilmesine neden olmuştu. Başbakan ve Sağlık Bakanı ücretlerin artırılacağından söz etmişlerdi. Sözlerini göstermelik 30/40 bin liralık bir zamla geçiştirmeyeceklerini ummak istiyoruz.

       Hekimlerin yürüyüşlerinde taşıdıkları pankartlar, hastalarımız tarafından çok olumlu karşılanmıştır. İnsan hakları arasında, hastaların fakir ya da zengin ayrımı yapılmadan tedavi olanaklarından insanca yararlanması başta gelir. Hastalarımız hastane, hekim, ilaç parası ödemede zorluk çekiyorlarsa;  hastane ve polikliniklerde verilen hizmetten memnun değillerse bunun sorumlusunun hekimler ve eczacılar değil, hükümet olduğu konusunda bilinçlendirilmeli ve hekimler hastalara polikliniklerde ve hasta yatağı başında gerçeği anlatmada her fırsatı kullanmalıdırlar.

       1989 yılı halkımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve tüm sağlık personeli için mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olsun.* T.T.B. Haber Bülteni, Sayı: 17, Şubat 1989

 

BAŞA DÖN.....ANA SAYFA.....SAYFA BAŞI