PROF. DR. NUSRET FİŞEK'İN KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - III
Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları

 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Diş Hekimlerine Veda Mesajı*

       25 Haziran 1985 Türk Diş Hekimleri Birliği Kurulması Hakkındaki Yasanın yürürlüğe girdiği gün. Yıllar boyu birlikte çalıştığımız diş hekimi meslektaşlarımız bizden ayrı ve başka bir çatı altında toplanmış olsalar bile müşterek olan sorunlarımızın çözülmesinde birlikte olmayı sürdüreceğimiz inancını taşıyor ve bu durumu gerçek bir ayrılık saymıyoruz.

       Türk Tabipleri Birliği diş hekimi arkadaşlarımızın aramızdan ayrılmasını istemiyordu ve birçok diş hekimi arkadaşımız da bu görüşü paylaşıyordu. T.T.B.32.Büyük Kongresinde diş hekimi arkadaşlarımızın önerisiyle bu yolda bir karar almıştı. Merkez Konseyi T.B.M.M. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyonunda bu görüşü savundu, Başbakanı ziyaret ederek bu konuda desteği istendi. Yasa tasarısı T.B.M.M. Genel Kurulunda iken Başbakana yazıyla tekrar başvuruldu. Tasarı yasallaştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’na da yasanın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle başvuruldu. İstediğimiz sonuç alınamadı.

       Diş hekimlerinin çözümlenememiş sorunlarının olduğunun bilinci içindeyiz. Ancak diş hekimlerinin sorunlarının çözümlenememesinde esas neden “Hükümetlerin ve bazı diş hekimlerinin tutumu mu yoksa Türk Tabipleri Birliğinin ilgisizliği mi?” sorusunu yanıtlamak gerekir. Bu sorunu yanıtlamadan önce, sorunları diş hekimlerinden az olmayan hekimlerin sorunlarının çoğunun da çözümlenemediğini hatırlatmakta yarar vardır. Birliklerin yöneticilerinin sorunların çözümlenmesi için hükümete başvurmaktan ve üyelere -yasalarla sınırlı olacak- davranış biçimi tavsiye etmekten başka çareleri yoktur. Hükümet üzerinde siyasi baskı bile yapamazlar.

       Sorunları müşterek olanların birlikte çalışırlarsa daha güçlü olacakları toplumsal bir gerçektir. Müşterek sorunlarımız pek çoktur. Örneğin yasalarımız iki kardeş birliğe meslektaşlarımızın haklarını ve halkımızın sağlığını koruma görevini veriyor. Bu nedenle ve sağlığın beden, ruh ve sosyal yönden tam iyilik hali olduğu anlayışıyla birlikte çalışmak zorundayız.

       Diş hekimlerinin ve hekimlerin önemli ve müşterek sorunlarından biri kamu kuruluşlarından bazılarının asgari ücret tarifemize uymamakta direnmeleridir. İki hekimlik birliğinin beraber çözmesi gerekli başka sorunlar da vardır. Örneğin; odalar, il ve ilçelerde oda yönetim kurulları kararlarını uygulatacak makam bulamamaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, personel hakları konusunda yasaya aykırı ve keyfi uygulamaları sürdürmektedir.

       Diş hekimleri arkadaşlarımız Birliğimizin kuruluşundan bu yana yönetimde görev aldılar ve bizimle beraber deneyim kazandılar. Diş hekimi arkadaşlarımız Türk Diş Hekimleri Birliğinin kurulma güçlükleri yanında, bir kısmını yukarda belirttiğimiz pek çok zorlukları da göğüsleyeceklerdir. Kendilerine sorunlarını çözmede kolaylık ve başarı dileriz. İleride Diş Hekimleri arkadaşlarımızın yardımına gereksinme duyarsak başvurmada tereddüt etmeyeceğiz. Merkez Konseyi olarak bizden istedikleri yardımı da yapmayı arkadaşlık görevi saydığımızı bir kez daha yineliyoruz.* T.T.B. Haber Bülteni, Sayı: 5, Ağustos 1985

 

BAŞA DÖN.....ANA SAYFA.....SAYFA BAŞI