PROF. DR. NUSRET FİŞEK'İN KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - III
Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları

 

Tıp Eğitimi Anketinin Sonuçları*

       YÖK'ün tıp eğitimini olumsuz olarak etkileyen kararları, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyini Türk hekimliğinin geleceği yönünden kaygılandırmaktadır. Konsey, devlet hizmetinden sorumlu olanlara kaygısını duyurmuş, olumlu bir yanıt alamamıştır. Bir kez de tıp fakültelerinden yeni mezun olan hekimlerin görüşlerini derleyerek başvurabilmek için bir araştırma yaptık. Hazırladığımız anketi, sağlık ocağı hekimlerini temsil eden bir örneğe çıkan hekimlere yolladık. 253 hekim anketimizi yanıtladı. Bu sayı tüm ocak hekimlerinin yüzde 10'udur.

       Araştırma sonuçları ayrıntılı olarak "Toplum ve Hekim" dergisinin Haziran 1986 sayısında yayınlanacaktır. Bulguların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.

Sorular                                                Yanıtlar      Yüzde (1)

Ocakta karşılaştığınız hastalıkların tanı                Yeterli        42

ve tedavisi yönünden fakültede verilen           Kısmen yeterli   53

eğitimi yeterli buluyor musunuz ?       Yetersiz     5

Fakültede yeterli sayıda jinekolojik           Yeterli sayıda   48

muayene yaptınız mı?                          Yirmiden az   41

                                                            Hiç yapmadım    11

Fakültede spiral (RIA) takmayı             Evet             35

öğrendiniz mi?                                       Hayır          65

Fakültede doğuma yardım ettiniz mi?      Yeterli sayıda   50

                                                            On'dan az    40

                                                            Hiç yapmadım    10

Fakültede küçük cerrahi girişim yaptınız mı?       Yeterli sayıda    65

                                                            On'dan az    14

                                                            Hiç yapmadım    21

Fakültede klinik laboratuar tetkiklerini      Öğrendim   59

kendiniz yapacak kadar öğrendiniz mi?                 Kıs. öğrendim   36

                                                            Öğrenmedim    5

Fakültede, bir sağlık ocağında yapılan işleri               Gördüm      33

denetleyecek ve yanlışları düzeltecek kadar              Kısmen gördüm   46

öğrenim gördünüz mü ?                                  Görmedim    21

 (1) Anketi yanıtlayan 253 hekimden o soruya yanıt verenlerin yüzdesi

       Yanıtlayan meslektaşlarımızın YÖK'ün kuruluşundan önce fakültelere girdiğini belirtmek isteriz. YÖK, tıp fakülteleri öğrenci kontenjanlarını 1982-1983 ders yılında artırmıştır. 1982 yılı öncesi yıllarda fakültelere alınan öğrenci sayısı ortalama yılda 2400 dolaylarındaydı. Ortalama sayı 1982 yılından sonra yılda 5.400 dolaylarına çıkmıştır. YÖK'ün bu olumsuz kararının ülkemizde tıp mesleğine ve uygulamalara yapacağı etki 1988 yılından sonra daha belirgin olacaktır.



* Bu yazı Prof.Dr. Nusret Fişek'le Dr.Uğur Cilasun'un yaptığı bir araştırmanın özetidir. T.T.B. Haber Bülteni, Sayı:9, Nisan 1986

 

BAŞA DÖN.....ANA SAYFA.....SAYFA BAŞI