PROF. DR. NUSRET FİŞEK'İN KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - III
Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları

 

Sunuş

       Sevgili Nusret Hocamın kitaplaşmamış Türkçe yazılarını bu üçüncü kitapla tamamlamış bulunuyorum. Bu ciltte, O'nun eğitim ve özellikle hekimlerin eğitimiyle ilgili yazılarına öncelik verilmiştir. Birinci kitabın sunuş yazısında, Prof.Dr.Zafer Öztek tarafından hazırlanan "Nusret Fişek ve Hekimlik"* kitabındaki yazıları dışında Hocamın kitaplaşmamış yazı, bildiri ve söyleşilerini üç kitapta toplamak istediğimi belirtmiştim. Ancak, ülkemizde sağlık hizmetlerinin iyi ve yeterli bir düzeye getirilebilmesinde çok önemli yeri olduğuna inandığım için, Hocamın "Nusret Fişek ve Hekimlik" kitabında yer alan, tıp eğitimi, uzmanlık ve sürekli eğitimle ilgili yedi yazısının bu üçüncü kitapta bir kez daha belirtilmesini uygun gördüm.

       Hocamın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak görev yaptığı 1984-1990 yılları arasında meslek sorunlarına değinen kitaplaşmamış yazılarını ikinci sırada belirttim. Daha sonraki sayfalarda, iki büyük Türk hekimiyle ilgili yazılarıyla değişik konulardaki yazılarına da yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde, Prof.Dr.Zafer Öztek'in 1986 yılında Hocamızla yaptığı bir söyleşi** ile Hocamın yaşam öyküsünü, düşüncelerini ve eylemlerini ele alan Dr.Mehmet Cemil Uğurlu'nun iki yazısını*** katıştırarak oluşturduğum bir yazı vardır.

       Dr.Mehmet Cemil Uğurlu, "1933 Reformu Kuşağından Bir Büyük Hekim: Prof.Dr.Nusret H.Fişek" başlıklı yazısını  şöyle bitirmektedir: "O'nun Türkçe ve yabancı dillerdeki bütün bilimsel araştırmalarının, kitaplarının, makalelerinin, özel yorumlarının ve değerlendirmelerinin... yayınlanması, Nusret Fişek gerçeğini daha doğru ve tam olarak kavramakta olduğu kadar, irdelediği sorunları anlamakta ve çözümler ortaya koymakta da büyük yararlar sağlayacaktır." Hocamın değerinin XXI.yüzyılda çok daha iyi anlaşılacağına inanan bir öğrencisi olarak, gelecek kuşakların O'nu değerlendirmesinde bu üç kitabı hazırlayarak yardımcı olduğum inancıyla, O'na olan gönül borcumu bir nebze ödemiş isem kendimi mutlu sayarım.

       Bu üç kitabın bilgisayarda yazımında ve yazılanların dikkatlice gözden geçirilmesinde büyük emeği geçen değerli meslektaşım Prof. Dr. Nazan Bilgel' e ve kitabın yayınlanmasını sağlayan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne içtenlik dolu teşekkürlerimi sunarım.

 

       Prof. Dr. M. Rahmi DİRİCAN* Öztek, Z.: Nusret Fişek ve Hekimlik. Türk Tabipleri Birliği, Ankara, 1991

** Öztek, Z.: Nusret Fişek ile Söyleşi. Türk Tabipleri Birliği, Ankara, 3 Kasım 1992

*** a- Uğurlu, M.C.: Bir Toplumsal Hekimlik Önderi: Prof.Dr.Nusret H.Fişek (1914-1990). Ankara Üniv.Tıp Fakültesi Mecmuası 45:2, 1992

 b- Uğurlu, M.C.: 1933 Üniversite Reformu Kuşağından Bir Büyük Hekim: Prof.Dr.Nusret H.Fişek (1914-1990). Türk Tabipleri Birliği, Ankara, Kasım 1994

 

BAŞA DÖN.....ANA SAYFA.....SAYFA BAŞI