PROF. DR. NUSRET FİŞEK'İN KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - III
Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları

 

Değerli Arkadaşlarım*

       TTB'nin hizmetlerinin geliştirilmesi için Merkez Konseyi ile Tabip Odalarının sıkı ilişki içinde olmalarının önemine inananlardanım. Bu nedenle 1984 yılında, Merkez Konseyi Başkanı seçildiğim zaman, Oda yöneticilerinin ve Konsey üyelerinin bir araya geldikleri ve birbirlerini tanıdıkları, tartıştıkları, Temsilciler Meclisi toplantılarını düzenledik. Altı yıldır ben bu toplantıların hepsine katıldım, fikirlerimi arkadaşlarıma aktardım ve onlardan da yararlandım. Bu toplantıda aranızda bulunamıyorum. Beni mazur göreceğinizi umarım.

       Günümüzde sosyo-politik sorunların tartışılması çok çekici bulunuyor. TTB Merkez Konseyi'ni de bu yola çekmek isteyenler var. Ancak şu unutulmamalıdır ki, TTB'yi güçlü kılan asli görevlerini yerine getirmesidir. Bu yolla, gitgide güçlenen TTB'nin "Savaşa Hayır" ,"İdam Cezalarına Hayır" , "İnsan Hakları" kampanyaları ses getirir. Tersi ise, TTB'nin güçsüzleşmesine yol açar.

       Bence TTB'nin asli görevlerinin ne olduğunun belirlenmesinde, gelişmiş ülkelerdeki benzerlerinin  örnek alınması, hizmetlerin geliştirilmesi bakımından daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Bugün hekim birliklerinin görevi, üyelerinin;

1.       Bireye karşı sorumlulukları yanında, topluma karşı sorumluluklarının da bilincine varmalarını sağlamak,

2.       Hekimliğin bir örgüt içinde daha başarı ile uygulanan bir meslek olduğunu benimsetmek,

3.       Sürekli eğitimi ve birbirlerini eğitmelerini, denetlemelerini sağlamak,

Bunlar göz önüne alındığında ülkemizde, TTB'nin (Odaların ve Konsey 'in) en büyük görevi pratisyen hekimliğin ve birinci basamak hekimliğin, saygın ve vazgeçilmez disiplin olarak gelişmesini sağlamaktır. Bunun için pratisyen hekimleri örgütlemeliyiz, onları desteklemeliyiz. Tıp fakültelerini, Sağlık Bakanlığı'nı ve yerel yöneticileri bu çağdaş anlayışı benimsemeleri için etkilemeliyiz.

Pratisyen hekim, klinik dallarında eğitimi yetersiz hekim demek değildir. Pratisyen hekim, toplumda sık görülen hastalıklarda,-sistem- organ ve etken ayırımı yapmada, uzman hekim kadar bilgili ve becerili hekim demektir.

 

Toplantıda Konsey' e yol göstermede ve mesleğinizin gelişmesinde etkili olacak öneriler üretmenizi bekler, saygılarımı sunarım.* Bu yazısı, değerli Hocamızın TTB'nin bir toplantısına gönderdiği ve öldüğü gün kaleme aldığı son yazısıdır. Bu yazısında belirttikleri O'nun bizlere vasiyetidir.

 

BAŞA DÖN.....ANA SAYFA.....SAYFA BAŞI