2016-2018 Merkez Konseyi

 

Dr. Mehmet Raşit Tükel (Başkan)

1959 Nazilli doğumlu. 1983 Ege Ü.T.F. Mezunu, Psikiyatri Uzmanı. 1977 Ankara Fen Lisesi Mezunu. İ.Ü. İstanbul T.F. Ruh Sağlığı ve Hast. A.D. Profesör. 2004-2009 Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı. 2005-2009 TTB-UDEK Başkanı. 2006-2018 TTB Merkez Delegesi. 2011-2015 Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi. 2014-2016 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı

 

Dr. Sinan Adıyaman (II. Başkan)

1960 İzmit doğumlu. 1983 Ankara Üniv. Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve travmatoloji ve el cerrahisi uzmanı. AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Öğretim Üyesi, Profesör. 2000-2002 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2002-2004 Ankara Tabip Odası Başkanı. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı. 2004-2012 TTB Büyük Kongre Delegesi

 

Dr. Mehmet Sezai Berber (Genel Sekreter)

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. Türk Tabipleri Birliği 1996-1998 İkinci Başkanı, 2012-2016 Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Hande Arpat (Muhasip Üye)

1984 Ankara doğumlu. 2002 Ankara Fen Lisesi mezunu. 2008 Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. 2014-2016 Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi. 2014-2016 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu aktivisti.

 

Dr. Selma Güngör (Veznedar Üye)

1962 Uşak doğumlu. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Aile Hekimi TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Kurucusu ve Aktivisti.

 

Dr. Ayfer Horasan (Üye)

1976 Balıkesir doğumlu. 2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Aile Hekimi. 2012-2016 Van Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2016-2018 Van Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Şeyhmus Gökalp (Üye)

1977 Nusaybin doğumlu. 2002 Fırat Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri Hekimi. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlar Komisyonları üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır Tabip Odası 2004-2008 Denetleme Kurulu üyesi, TTB 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi ve Merkez Konsey Üyesi.

 

Dr. Taner Gören (Üye)

1952 Rize doğumlu. 1969 İstanbul Vefa Lisesi mezunu. 1975 İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Mezunu. Kardiyoloji uzmanı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. Öğretim Görevlisi, Profesör. 1992-1994, 1996-1998 İstanbul T. Odası Onur Kurulu Üyesi. 2000-2001 İstanbul T. Odası YK Üyesi. 2010-2014 İstanbul Tabip Odası Başkanı. 2006-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Funda Obuz (Üye)

1968 İzmir doğumlu. 1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Radyoloji Uzmanı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Öğretim Görevlisi, Profesör. 2009-2013 Türk Radyoloji Derneği İzmir Şube Genel Sekreteri ve Başkanı. 2012-2014 İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Üyesi. 2014-2016 İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Dursun Yaşar Ulutaş (Üye)

1964 Kayseri doğumlu. 1989 Fırat Ü.T.F. mezunu. Pratisyen hekim. Aile hekimi. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programını tamamladı. 2004-2006 Adana T.O. Genel Sekreteri, 2006-2010 TTB Denetleme Kurulu üyesi, 2010-2012 ve 2014-2016 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi, 2012-2016 TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri.

 

Dr. Bülent Nazım Yılmaz (Üye)

1967 Malatya doğumlu. 1993 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Pratisyen Hekim. 2008-2010 TTB Denetleme Kurulu Üyesi. 2012-2016 Eskişehir Tabip Odası Başkanı.