2012-2014 Yüksek Onur Kurulu

 

Dr. Aytaç Aras

1959 Kars doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimi. Tekirdağ Tabip Odası 1992-1996  Genel Sekreteri, 2004-2008 Başkanı.  2008-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Adem Ender Avcıkıran

1955 Şanlıurfa doğumlu.  1991 Dicle Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Aile hekimi. Diyarbakır Tabip Odası 2000-2002 ve 2004-2006 Genel Sekreteri. 2006-2008  Başkanı.

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Psikiyatri uzmanı. 1996-1998 TTB İkinci Başkanı. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Tıp Fak. mezunu.

S. B. Muğla Üniversitesi EAH Genel Cerrahi uzmanı. Muğla Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi. 2004-2006 ve 2010-2012 Başkanı, 2006-2012 Büyük Kongre Delegesi. 2006-2010 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Mehmet Şükrü Güner

1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. 1977-1982 TTB Merkez Konseyi, 1986-1990 İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri. 2006-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Sermet Koç

1961 Samsun doğumlu. 1985 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp A.D. öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 Onur Kurulu üyesi . 2006-2010 Büyük Kongre Delegesi. 2010-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Zehra Mete

1957 Sinop doğumlu. 1985 Gazi Tıp Fak. mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı. Serbest hekim. İzmir Tabip Odası 2007-2010 Yönetim Kurulu üyesi.

 

Dr. Orhan Odabaşı

1967 Kayseri doğumlu. 1990 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Aile Hekimliği uzmanı. Hacettepe Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D. öğretim üyesi. Yrd. doçent. 2000-2002,  2006-2008 TTB Merkez Konseyi üyesi. 2002-2006 TTB Genel Sekreteri. 2008-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. İbrahim Tufan Ünal

1954 Mersin doğumlu. 1981 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. S.B. Mersin Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı. Mersin Tabip Odası 1994-1996 Büyük Kongre Delegesi, 2002-2012 Onur Kurulu üyesi.