2008-2010 Merkez Konseyi


 

Dr. Gençay Gürsoy (Başkan)
1939 Oltu doğumlu. 1963 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Profesör. Üniversite Asistanları Sendikası şube başkanlığı ve Tüm Üniversite Asistanları Derneği Başkanlığı, 1990-1994 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi, İstanbul Tabip Odası 1979-1981 dönemi Genel Sekreteri ve 2002-2006 dönem Başkanı. 2006-2008 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı.

 


 

Dr. Feride Bilgehan Aksu (II. Başkan)
1959 Ankara doğumlu. 1981 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi. 1996-1998 İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2008 İzmir Tabip Odası delegesi olarak görev yaptı. TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu yürütme kurulu üyesi.

 


 

Dr. Eriş Bilaloğlu (Genel Sekreter)
1962 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu (1986). 1990-1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ihtisası. Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde Biyokimya laboratuvarında uzman olarak çalışıyor. 1989 Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekim Komisyonu kurucusu. 1990-1992 TTB Merkez Konseyi üyesi. 1996-2002 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 2002-2006 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 


 

Dr. Hülya Biriken (Muhasip Üye)
1965 Ankara doğumlu. 1988 Akdeniz Tıp Fakültesi mezunu. Mamak Belediyesi’nde pratisyen hekim. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü eğiticisi ve bölge koordinatörü. Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şube Başkanı. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi Veznedar Üyesi.

 


 

Dr. İlhan Diken (Veznedar Üye)
1960 Diyarbakır doğumlu. 1986 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, İşçi Sağlğı Komisyonu, Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyeliği. Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, Yonetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği. TTB MYK Üyeliği.

 


 

Dr. Altan Ayaz (Üye)
1968 Antalya doğumlu. 1994 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde pratisyen hekim. 2000-2002 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2002-2004 Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2002-2006 TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri.

 


 

Dr. Ali Çerkezoğlu (Üye)
1966 Antakya doğumlu. 1989 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Kurumu adli tıp uzmanı. Tüm Sağlık-Sen ve SES kurucu ve yöneticiliği, İstanbul Tabip Odası 2000-2002 Temsilciler Kurulu Divan üyesi, 2002-2004 Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2006 Genel Sekreteri. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 


 

Dr. İskender Sayek (Üye)
1944 İskenderun doğumlu. 1970 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Genel Cerrahi Profesörü. 1999-2006 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri, TTB Tıp Eğitimi Kolu Başkanı. 1998-1999 Ankara Tabip Odası Başkanı. 2006-2008 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 


 

Dr. Zeki Gül (Üye)
1964 Erzurum doğumlu. İhtisas dahil tüm öğrenim yaşamını İzmir’de tamamladı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye uzmanı olarak görev yapmakta. 1996 yılından bu TTB’de farklı görevler aldı. 1994 -2000 yıllarında İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2000-2004 yılları arasında Büyük Kongre Delegesi, 2004-2006 yıllarında İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Halen İzmir delegesi. 

 


 

Dr. Elif Kırteke (Üye)
1963 Malatya doğumlu. 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp uzmanı. İstanbul Tabip Odası 2006-2008 TTB Merkez Konseyi delegesi. 2008-2010 Merkez Konsey delegesi.

 

Dr. Belgin Demet Özbabalık (Üye)
1965 Afyon doğumlu. 1988 Anadolu üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1995’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Nöroloji ihtisasını tamamladı. 2000 yılında nöroloji doçenti, 2006 yılında nöroloji profesörü oldu. 2006-2008 Eskişehir Tabip Odası Başkanı. Çok sayıda yerli yabancı yayın ve kitap çevirisi mevcut. Davranış nörolojisi alanında çalışmalarını sürdürüyor. 2 kızı var.