1994-1996 Merkez Konseyi

Dr. Selim Ölçer (Dr. Ragıp Çam)

Dr. Cem Terzi (Dr. Kazım Türker)

Dr. Ata Soyer

Dr. Özen Aşut

Dr. Hakan Giritlioğlu

Dr. Muharrem Baytemür

Dr. Ali Gököz