1992-1994 Merkez Konseyi

Dr. Selim Ölçer

Dr. Ata Soyer

Dr. Metin Bakkalcı

Dr. Şükrü Hatun

Dr. Mahmut Kılıç

Dr. Haşmet Üner(Dr. Nevzat Eren)

Dr. Füsun Sayek