1988-1990 Yüksek Onur Kurulu

Dr. Atalay Yörükoğlu

Dr. Zafer Öztek

Dr. Fuat Göksel

Dr. Engin Tonguç

Dr. Nevzat Eren

Dr. Erdal Atabek

Dr. Yıldız Tümer

Dr. Kemal Özsan

Dr. Abdülkadir Özbek