1986-1988 Yüksek Onur Kurulu

Dr. Doğan Benli

Dr. Hüsnü Göksel

Dr. Fuat Göksel

Dr. Abdülkadir Özbek

Dr. Zafer Öztek

Dr. Üstün Korugan

Dr. Engin Tonguç

Dr. Atalay Yörükoğlu

Dr. Hikmet Yurtsever