1953-1954 Merkez Konseyi

Dr. Ahmet Rasim ONAT

Dr. Orhan SANUS

Dr. Sırrı ALIÇLI

Dşt. Feyzullah DOĞRUER

Dr. Ali Esad BİROL

Dr. Hüseyin SALOR

Dr. Lem?i BELGER