2022-2024 Yüksek Onur Kurulu

 

Dr. Levent Akyıldız

Adana 1974 doğumlu. 1997 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Mardin T.O. 2014 Büyük Kongre Delegesi, 2020-2024 Diyarbakır T.O. Onur kurulu üyesi , Covid 19 İzleme Kurulu Üyesi. TTB Pandemi ÇG üyesi, TTB İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi ÇG Diyarbakır T.O. temsilcisi. Diyarbakır'da  özel hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışıyor.
   

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Ü. T.F.  mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. Türk Tabipleri Birliği 1996-1998 İkinci Başkanı. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 2012-2016 ve
2018-2022 TTB Yüksek Onur
Kurulu Üyesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 doğumlu. 1990 yılı Hacettepe Ü.T.F. mezunu. SB Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı olarak çalışıyor. Muğla Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 ve 2010-2012 YK Başkanı, 2006-2012 ve 2014-2024 Büyük Kongre Delegesi, 2016-2020 Denetleme Kurulu üyesi, 2006-2010 ve 2012-2022 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Taner Gören

1952 Rize doğumlu. 1975 İstanbul Ü. Cerrahpaşa T. F. mezunu. Kardiyoloji uzmanı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. Öğretim Görevlisi, Profesör. 1992-1994, 1996-1998 İTO Onur Kurulu Üyesi. 2000-2001 İstanbul T. O. YK Üyesi. 2010-2014 İTO Başkanı. 2006-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi 2016-2018 TTB MK üyesi. 2020-2022 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Yıldıray Orhon

1959 Trabzon doğumlu, 1995 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu. Emekli Pratisyen-İşyeri Hekimi. 2018-2020 Izmir Tabip Odası Hekim Meclisi Başkanı,2020-2022 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi

 

Dr. Ömer Özkan Özdemir

1965 Fariske doğumlu. İşyeri Hekimi. 1991 Selçuk Ü.T.F., 2017 Ankara Ü. Hukuk F. mezunu. 2004 TODAİE Kamu Yönetimi Y.L. mezunu, Kamu Yönetimi Uzmanı. 2017 Okan Üniv. Sağlık Yönetimi Y.L. mezunu. 1998-2000, 2000-2001, 2004-2006,
2006-2008 yıllarında Mersin T.O. YK Üyeliği, Genel Sekreter, II. Başkan, Başkan. 2012-2014 ve 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2020-2022 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Hafize Öztürk Türkmen

1960 Antalya doğumlu. 1984 Akdeniz Ü.T.F. mezunu. Akdeniz Ü.T.F. Tıp Tarihi ve Etik A.D. Emekli Öğr. Görevlisi. 1990-1991 Isparta-Burdur T.O. Y.K. Üyesi. 1991-1994 STED Yayın Kur. Üyesi. 1995-2000 Ankara T.O. Etik Büro Sekreteri. 2009-2011 TTB Etik Kurulu Üyesi. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağ. Kolu Y.K. üyesi. 2016-2022 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Irmak Saraç

1995’de Hacettepe Ü.T.F’nden mezun oldu. Osmangazi Ü.T.F’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini, Marmara Ü.T.F.’nde Halk Sağlığı yüksek lisansını tamamladı. CETAD yönetim kurulu üyesi, İstanbul Tabip Odası Kadın komisyonu. EK Özel Surp Agop Ermeni Hasta-nesi’nde çalışmaktadır. 2020-2022 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Lale Tırtıl

Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Kurumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-1989, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 2010-2012, Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu 2001-2004, Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi 2006, 2008, 2012, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi 2020-2022.