2018-2020 Merkez Konseyi

 

Dr. Sinan Adıyaman (Başkan)

1960 İzmit doğumlu. 1983 Ankara Ü. T.F. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi uzmanı. AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Öğretim Üyesi, Profesör. 2000-2002 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2002-2004 Ankara Tabip Odası Başkanı. 2006-2008 ve 2016-2018 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı. 2004-2012 TTB Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Ali Çerkezoğlu (II. Başkan)

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1989 yılı mezunu. Adli Tıp Uzmanı. Tüm Sağlık-Sen ve SES kurucu ve yöneticisi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2004). TTB Merkez Konseyi Üyesi (2006-2010). İTO Genel Sekreteri (2004-2006, 2010-2014). TTB Merkez delegesi (2014-2018). TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi (2014-2018).

 

Dr. Bülent Nazım Yılmaz (Genel Sekreter)

1967 Malatya doğumlu. 1993 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Pratisyen Hekim. 2008-2010 TTB Denetleme Kurulu Üyesi. 2012-2016 Eskişehir Tabip Odası Başkanı. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesi. Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu üyesi.

 

Dr. Selma Güngör (Muhasip Üye)

1962 Uşak doğumlu. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Aile Hekimi. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Kurucusu üyesi. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Gülriz Erişgen (Veznedar Üye)

1963 Eskişehir doğumlu. 1987 Anadolu Ü. T.F. mezunu. TOBB Ü. T. F. Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Ankara Tabip Odası 2008-2010 Yönetim Kurulu Başkanı. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi üyesi, 2012-2014 TTB Merkez Konseyi II. Başkanı

 

 

Dr. Kayhan Çetin Atasoy (Üye)

Radyoloji Uzmanı. Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi. 2014-2016 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

Dr. Ayfer Horasan (Üye)

1976 Balıkesir doğumlu. 2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Aile Hekimi. 2012-2016 Van Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2016-2018 Van Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi, 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesi.
 

 

Dr. Mübetcel İlhan (Üye)

1962 Ankara doğumlu. 1991 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim.

 

Dr. Samet Mengüç (Üye)

1965 Genç doğumlu. 1988 Dicle Ü.T.F. Mezunu. İstanbul T.F. Genel Cerrahi Uzmanlığı. 2010-2014 İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığı, 2010-2014, 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2014-2018 İTO Genel Sekreteri. İstanbul Ü. Felsefe F. mezunu.

 

Dr. D. Yaşar Ulutaş (Üye)

1964 Kayseri doğumlu. 1989 Fırat Ü.T.F. mezunu. Aile hekimi. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans eğitimini tamamladı. 2004-2006 Adana T.O. Genel Sekreteri, 2006-2010 TTB Denetleme Kurulu üyesi, 2010-2012 ve 2014-2016 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi, 2012-2016 TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

 

Dr. Halis Yerlikaya (Üye)

1980 Diyarbakır doğumlu. 2004 Ankara Ü.T.F. mezunu.Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H.'nde İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak çalışmakta. 2010-2012 TTB Merkez Konseyi Üyesi. 2012-2014, 2016-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.