2020-2022 Yüksek Onur Kurulu

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Ü. T.F.  mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. Türk Tabipleri Birliği 1996-1998 İkinci Başkanı. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri. 2012-2016 ve 2018-2020 Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 doğumlu. 1990 yılı Hacettepe Ü.T.F. mezunu. SB Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı olarak çalışıyor. Muğla Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 ve 2010-2012 YK Başkanı, 2006-2012 ve 2014-2022 Büyük Kongre Delegesi, 2016-2020 Denetleme Kurulu, 2006-2010 ve 2012-2020 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Şeyhmus Gökalp

1977 Nusaybin doğumlu. 2002 Fırat Ü.T.F. mezunu. Pratisyen hekim. Diyarbakır'da İşyeri Hekimi olarak çalışıyor. Diyarbakır TO İnsan Hakları, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Basın Yayın, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonları üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır TO 2004-2008 Denetleme Kurulu üyesi, 2014-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2014-2018 TTB Merkez Konsey Üyesi. 2018-2020 Diyarbakır TO Hekim Meclisi Divan Başkanı.

 

Dr. Taner Gören

1952 Rize doğumlu. 1969 İstanbul Vefa Lisesi mezunu. 1975  İstanbul Ü. Cerrahpaşa T. F. mezunu. Kardiyoloji uzmanı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. Öğretim Görevlisi, Profesör. 1992-1994, 1996-1998 İTO Onur Kurulu Üyesi. 2000-2001 İstanbul T. Odası YK Üyesi. 2010-2014 İTO  Başkanı. 2006-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Yıldıray Orhon

1959 Trabzon doğumlu, 1995 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen-İşyeri Hekimi olarak çalışmaya devam ediyor. 2018-2020 Izmir Tabip Odası Hekim Meclisi Başkanı

 

Dr. Ömer Özkan Özdemir

1965 Fariske doğumlu. İşyeri Hekimi. 1991 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2020 yılında Mersin Barosunda Avukatlık Ruhsatını aldı. 2004 TODAİE Kamu Yönetimi Y.L. mezunu, Kamu Yönetimi Uzmanı. 2017 Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi Y.L. mezunu. 1998-2000, 2000-2001, 2004-2006, 2006-2008 yıllarında Mersin T.O. YK Üyeliği, Genel Sekreter, II. Başkan, Başkan gibi görevler üstlendi. 2012-2014 ve 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegeliği, 1998-2000 ve 2002-2004 TTB Pratisyen Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

 

Dr. Hafize Öztürk Türkmen

1960 Antalya doğumlu. 1984 Akdeniz Ü.T.F. mezunu. Akdeniz Ü.T.F. Tıp Tarihi ve Etik A.D. Emekli Öğretim Görevlisi. 1990-1991 Isparta-Burdur T.O. Y.K. Üyesi. 1991-1994 STED Yayın Kurulu Üyesi. 1995-2000 Ankara T.O. Etik Büro Sekreteri. 2009-2011 TTB Etik Kurulu Üyesi. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi. 2016-2018, 2018-2020 TTB Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Irmak Saraç

1995’de Hacettepe Ü.T.F’nden mezun oldu. Osmangazi Ü.T.F’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini, Marmara Ü.T.F.’nde Halk Sağlığı yüksek lisansını tamamladı. CETAD yönetim kurulu üyesi olup İstanbul Tabip Odası Kadın komisyonunun çalışmalarına katılmaktadır. EK Özel Surp Agop Ermeni Hastanesi’nde çalışmaktadır.

 

Dr. Lale Tırtıl

1989 Cerrahpaşa Tıp Fak mezunu. Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Kurumu'nda çalışmaktadır. 2010-2012; İstanbul TO Yönetim Kurulu, 2001-2004; Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu'nda çalıştı. 2006,2008, 2012 yıllarında Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi seçildi.