Güvenlik Soruşturmaları ve Eğitim Hakkımızın İhlali Hukuksuzdur!

Pek çok hekim arkadaşımız ataması yapılmasına veya TUS’ta bir uzmanlık bölümüne yerleştirilmiş olmasına rağmen aylardır mesleğine başlatılmamıştır. OHAL’in ilan tarihi olan Temmuz 2016’dan sonra kamu görevine başlayacak olan meslektaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden aylarca bekletilmekte, kimi zaman bu süreler bir seneye ulaşabilmektedir.

Meslektaşlarımıza bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapılmamakta, mesleğe başlayamamaları nedeniyle maddi kayba uğradıkları yetmezmiş gibi yaşamlarını ertelemek zorunda kalmakta aynı zamanda da ciddi bir kaygıyla yüzleşmek zorunda bırakılmaktadırlar.

Yine OHAL bahanesiyle çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile herhangi bir yargılamaya tabi tutulmadan ihraç edilenlerden asistan hekim olanlar iki türlü haksızlığa aynı anda maruz kalmakta, işlerini kaybetmekle birlikte öğrenim haklarından da mahrum edilmektedir.

Aşağıda bulunan TTB tarafından hazırlanmış linklerde süreç hakkında aydınlatıcı bilgiler yer almakta, aynı zamanda da bu adaletsizliklere maruz akalan arkadaşlarımızın izlemeleri gereken yol konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için mağduriyeti yaşayan kişilerle ilgili gerekli bilgileri toplayabilmek için SES tarafından hazırlanmış bilgi notu bulunmaktadır.

CHP milletvekili Murat Emir tarafından yaşanan mağduriyetin boyutları ve hangi adımların atılmasının planlandığı yazılı soru önergesi olarak meclise sunulmuştur.

Yaşanan mağduriyetlerin son bulması için kol olarak yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde yakın zamanda Ankara'da düzenlenecek sağlık örgütleri, milletvekilleri ve hukukçuların katılacağı, süreci birlikte değerlendireceğimiz foruma katılım önemlidir.

Unutmayalım ki bir arada olmak birbirimizin desteğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte daha da önemli hale gelmiştir.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu

 

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ohalkhk/makale_goster.php?Guid=427f8088-e570-11e7-9037-db336e8b7195

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ohalkhk/makale_goster.php?Guid=c63da09e-e570-11e7-9037-db336e8b7195

http://ses.org.tr/2017/10/guvenlik-sorusturmalari-bilgi-formu/