TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Emekli Hekimler Kolu toplantısı 8 Ocak 2023 tarihinde TTB’de yapıldı.

Toplantıda emekli hekimlerin geçim sıkıntısı, Emekli Sandığı/SSK/Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki ciddi farklar, huzurevi-hekimevi etkinlik ihtiyaçları ve genç meslektaşlarla ilişkiler ele alındı.

Toplantının sonunda Dr. Erdinç Köksal’ın başkanlığı, Dr. Ülkü Sema Aydın’ın sekreterliği ve Dr. Derman Boztok’un başkan yardımcılığında önceki dönem yürütme kurulunun görevine devam etmesine karar verildi.