Roboski katliamında yaşamını yitiren yurttaşlar anıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28.12.2011 tarihinde TSK’ye ait savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu 35 yurttaşın katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine karşın sorumlular halen yargı önüne çıkarılmadı.

Şırnak ve Uludere Belediyeleri, sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle, Roboski katliamını unutturmamak amacıyla 28 Aralık 2014 günü Roboski’de bir anma töreni düzenledi. Roboski Katliamı Anması Hazırlık Komitesi tarafından gerçekleştirilen anma törenine TTB Merkez Konseyi adına Dr. Şeyhmus Gökalp ve Bölge Tabip Odaları adına Dr. Sinan Gülşen katıldılar.

Anma törenine, bölge illerinden demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin de aralarında olduğu 20 bini aşkın kişi katıldı.

Dr. Şeyhmus Gökalp, TTB Merkez Konseyi adına burada yaptığı konuşmada, hekimlerin Roboski halkının acısını paylaştığını ve her zaman barıştan, yaşamdan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduğunu söyledi. Gökalp, “Roboskili aileler olarak bu kadar acıya rağmen dik duruşunuz ve mücadele azminiz inanıyoruz ki hak ettiğiniz onurlu yaşamı size getirecektir” diye konuştu.

Dr. Şeyhmus Gökalp ve Dr. Sinan Gülşen, konuşmaların ardından Roboski Mezarlığı’na kadar yürüyen halka eşlik ettiler. Mezarlara karanfiller bırakılmasının ardından anma töreni sona erdi. 

TTB Merkez Konseyi