Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde usulsüz ihale iddialarına soruşturma izni

Sağlık Bakanlığı, 2008-2013 yılları arasında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı cihaz alımlarında milyonlarca dolar kamu zararı olduğunu ortaya koyan denetçi raporları üzerine soruşturma izni verdi. 

Ankara Tabip Odası (ATO), konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. ATO'da 17 Aralık 2014 günü düzenlenen basın toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Asuman Doğan ve Dr. Rıza Özbek katıldı. 

Basın açıklamasını okuyan Dr. Çetin Atasoy, ATO olarak 28 Eylül 2013 tarihinde düzenledikleri basın toplantısında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalelerde ve banka promosyonu paralarının harcanmasında usulsüzlükler olduğu iddialarına yer verdiklerini anımsatarak, bu iddiaların başka dayanaklarla birlikte geçtiğimiz hafta içinde basına yansıdığını kaydetti.

Şikayet üzerine oluşturulan bir uzman heyetin bu iddiaları araştırdığını ve kamu zararına ilişkin ciddi saptamalarda bulunduğunu belirten Atasoy, bunlardan birinin, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün, dönemin müsteşar yardımcısı Prof. Dr. Nihat Tosun'un da aralarında bulunduğu bir heyetin kararıyla, Kasım 2008'de İstanbul ve Ankara'da birer hastaneye kurulmak üzere iki adet radyoterapi cihazını açık ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle ve piyasa rayiç fiyatının çok üzerinde bir rakama satın aldığı ve büyük oranlarda kamu zararına yol açtığı iddiası olduğunu söyledi. 

Atasoy, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı tarafından bu denetçi raporlarından sonra ilgililer hakkında soruşturma izninin verildiğini öğrendik. Bizce, raporlarda yazılanlar son derece açıktır. Açık ihale yapılmayıp 'doğrudan temin' edilen bu cihazlar 'doğru yoldan' değil 'yanlış yoldan' temin edilmişlerdir. Bu soruşturma sürecinde, uzman bilirkişi heyetinin ve Sağlık Bakanlığı denetçilerinin raporlarında belirtilen iddiaların adil ve yansız olarak araştırılmasının takipçisi olacağız. Halkın parasının çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Ne sağlık alanında, ne de bir başka alanda!"

Basın açıklaması için...