TTB'den TMMOB'a destek

TMMOB Yasası'nda da değişiklikler içeren 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine 16 Aralık 2014 Salı günü, TMMOB’un İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının örgütlü bulunduğu 40’ı aşkın yerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde, İstanbul’da Galatasaray Lisesi önünde, İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ve birçok kentte toplanan binlerce TMMOB üyesi torba yasaya karşı tepkilerini dile getirdi.

TTB de, AKP Hükümeti’nin rant, talan ve sömürü politikalarının önünde engel olarak gördüğü meslek odalarını etkisizleştirme, susturma, alandan uzaklaştırma ve baskı altına alma çabalarına karşı, TMMOB’un yanında olduğunu bildirdi. İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.