TTB, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluşunun 58. yıldönümü 9 Aralık 2014 tarihinde kutlandı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, önceki Başkan Dr. Özdemir Aktan ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen etkinliklerde yer aldı.

9 Aralık 2014 Salı günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim, birliğin tarihine dair kısa bir bilgi aktardıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sağlık sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan Türkiye’deki hekimlerin ve TTB’nin dayanışma duygularını ilettikten sonra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile birlikte sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için, hekimlik değerleri ışığında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Basın toplantısı sonrası TTB Başkan ve üyeleri ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkan ve üyeleri KKTC Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette KKTC’de yaşanan sağlık sorunları ile Türkiye’deki sağlık uygulamaları değerlendirildi.

TTB yöneticileri ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yöneticileri ortak bir toplantı da gerçekleştirdiler. Toplantıda TTB ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ortak çalışabileceği alanlar ve hekimlerin eğitimleri ve özlük haklarının geliştirilmesindeki çalışma başlıkları konuşuldu.

Türk Tabipleri Birliği