Aile hekimliği sözleşmeleri için dilekçe örneği

TTB Hukuk Bürosu, aile hekimlerinin yenilenen sözleşmelerinde elde edemedikleri haklarını hukuki zeminde alabilmeleri için mücadele edeceklerini bildiren dilekçe örneği hazırladı. Dilekçeler Halk Sağlığı Kurumları'na sayı-numara alınarak ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderilerek iletilebilir. 

Dilekçe örneği için...