Çanakkale Tabip Odası 'Savaş, Göç ve Sağlık' paneli düzenledi

Çanakkale Tabip Odası'nca düzenlenen “Savaş,Göç ve Sağlık” paneli 6 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Panele, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp konuşmacı olarak katıldı. Panel sunumların ardından forum ile devam etti.

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış “Göç ve Sağlık Sorunları”, Dr.Şeyhmus Gökalp ise “Savaş ve Sağlık Sorunları” konusunda sunum yaptı. 

Panele çok sayıda TÖK üyesi ve Çanakkale demokratik kitle örgütlerinden temsilciler izleyici olarak katıldı.

Dr.Şeyhmus Gökalp sunumunda TTB "Savaşlara karşıdır. Barışı savunur. Sağlık hakkını savunur. İnsan onurunu önceler" dedi.

Forum bölümünde katılımcılardan gelen "TTB niye politika yapmıyor?" sorusuna Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, "Barışı savunmak en büyük siyasettir" yanıtını verdi.