12 Aralık'ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık'ta yürüyüş ve basın açıklaması

Birinci basamak sağlık çalışanları, temel hakları, çalışma koşulları ve toplumun sağlık hakkı için dile getirdikleri taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ve Bakanlığı bu yanlış tutumdan vazgeçirmeye yönelik olarak, 12 Aralık'ta uyarı amacıyla bir günlük g(ö)rev etkinliği yapacaklar. G(ö)rev etkinliğinin ardından, 13 Aralık'ta da Ankara'da bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirilecek. 

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimlerine ve diğer Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hafta içi saat 20.00’ye dek, Cumartesi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında nöbet adı altında esnek mesai yaptıracağını ilan etmiş bulunmaktadır. Üstelik, ASM çalışanlarının hastane acil servislerinde, 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbet tutmasına ilişkin düzenlemeler de halen yürürlüktedir.

Buna bir tepki ve Bakanlığa uyarı olmak üzere hekimler ve ASM çalışanları, TTB’nin çağrısıyla, 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Ankara’da TTB önünde toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne yürümüş, burada bir basın açıklaması yapmıştır. Bu eylemde kolluk güçlerinin tutumu dikkat çekici bulunmuştur. Mülki idarenin yürüyüşü engelleme çabaları etkinliğin görkemini bir kat daha artırmıştır.

Eylemden bu yana Bakanlığın tutum değişikliği göstereceğine dair bir emare görülememiştir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel hakları, çalışma koşulları ve toplumun sağlık hakkı için dile getirdiği talep ve önerilerinin maalesef Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bakanlığın sürdürmekte olduğu yanlış politikadan vazgeçirmeye yönelik olarak 12 Aralık’ta uyarı amacıyla yapılacak bir günlük g(ö)rev etkinliği ve 13 Aralık’ta Ankara’da yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasına katılma kararı alınmıştır.

Beklentimiz Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören baskıcı tutumundan vazgeçmesi ve hekim ve sağlık çalışanlarının örgütleriyle, alanla temas içinde halkımız yararına politikalar geliştirmesidir.