Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları g(ö)revde!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi hekimler, çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi talebiyle hastane yönetimi ile 4 aydır yürüttükleri görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine g(ö)rev başlattılar.

BASIN AÇIKLAMASI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak maalesef kabul edilemez şartlarda çalışmaktayız. Uzun zamandır mevcut olan yönetim zafiyetinin bedelini başta biz akademik kadro olmak üzere tüm hastane personeli ödemektedir. Neredeyse yaptığımız tüm sağlık girişimlerinde malzeme ve kalifiye personel eksikliği yaşanmaktadır. Tüm bunların ötesinde bu zor şartlara rağmen eksiksiz sağlık hizmeti vermek için çabalayan biz Arş. Gör. Hekimler ve Öğretim Üyelerine haklarının karşılığı olan ücretler ödenmemektedir. Bu durumun düzelmesi amacıyla gösterdiğimiz iyi niyetli çalışmalar ve iletişim kanalıyla sorunu çözme çabalarımız karşılıksız kalmıştır.

Biz hekimlerin isteği global düzeyde olmasa dahi en azından Türkiye şartlarına uygun koşullarda halkımıza sağlık hizmeti verebilmektir. Ancak mevcut yönetim anlayışı ile bunun mümkün olmadığı aşikardır. 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Hekimler olarak hakkımızın peşindeyiz. Yıllardır süregelen ve temmuz ayından itibaren somutlaşan mücadelemiz tüm özlük haklarımıza kavuşana kadar devam edecektir. Bu bağlamda son 4 aydır hastane yönetimi ile görüşmelerimiz sonucunda;


-          Bir takım adımlar atılmış olsa da bize verilen sözlerin tamamının tutulmamış olması,

-          Özlük hakkımız  ve alın terimizin karşılığı olan döner sermaye ücretlerinin aylardır yatırılmıyor olması,

-          Yardımcı sağlık personeli (sekreter, hemşire, personel) eksikliği nedeniyle hekimlik dışı iş yükünün hala omuzlarımızda olması,

-          Tüm bunlar ve benzeri problemlerimizin çözümü amacıyla yazılı bir mutabakat metni imzalanmamış olması,

nedeniyle 26.11.2014 Çarşamba gününden itibaren tüm haklı taleplerimiz karşılanana kadar G(ö)REV’de olacağız. Bilginize arz ederiz.