Batman Tabip Odası'ndan bölgedeki göçmenler için yardım kampanyası

Batman Tabip Odası, Şengal ve Kobane'de yaşanan insanlık dramı karşısında aktif tutum almak, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye göç eden insanlara destek verebilmek amacıyla yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası ile ilgili bilgiler, Batman Tabip Odası'nca bugün (25 Kasım 2014) düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.


Basına ve Kamuoyuna

Hemen hepimizin bir şekilde tanıklık ettiği  ve bir insanlık trajedisi olarak her geçen gün daha da vahim sonuçlar doğuran orta doğuda süren savaşlar bir çok kesim gibi bizleri de daha aktif tutum almaya sevk etmiştir.

İlimizde başta olmak üzere hemen tüm bölgede giderek ağırlaşan kış koşulları da dikkate alındığında sayıları yüz binlerle  ifade edilen Suriye ve Irak’tan ülkemize giriş yapmış insanların  yaşam  koşullarının ağırlığı her geçen gün artmaktadır.

Batman Tabip odası olarak bu trajedinin yaşandığı ilk günden itibaren, insan yaşamının kutsiyetinden ve sağlık hakkının her şart ve koşulda ayrımsız olarak verilmesi gerektiği ilkesinden hareketle, gönüllü aktivistlerimizden oluşan ekiplerimizle ilimize gelen tüm insanların sağlık hizmet ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış ve bugün de tüm ihtiyaçlar kamu sağlığı tarafından karşılanana kadar düzenli poliklinik hizmetleri dahil her türlü sağlık problemleri giderilmeye çalışılmaktadır. Oda yönetici ve aktivistlerimiz tarafından Suruç – Kobani sınırında da  uzun bir süre gerekli sağlık hizmetlerinin sunumuna aktif destek sunulmuş ve bilindiği gibi bir sağlık ekibimiz de odamızdan yana Şengal ve Kamişlo bölgesinde bulunan insanlara en kritik süreçlerde hekim duyarlılığı ile gerekli desteği sunmuştur.

Bu kapsamda acil olarak gelişen ihtiyaçlar için yine odamız tarafından geçen haftalarda 2 ton temizlik malzemesi ile 15 bin TL civarında kuru gıda desteği kısa bir sürede hazırlanarak kamp yetkililerine teslim edilmiştir.

Başta Batman’da sağlık hizmeti sunan aktivistlerimizin yoğun talebi ve  yıllar önce Batman ‘da bulunduğu süre içinde odamızın aktivisti olmuş ve ülkenin bir çok iline tayin olmuş  meslektaşlarımızın talepleri ile yurtdışında yaşayan duyarlı hekim organizasyonlarının bizlere ulaşarak nakdi yardım yapmak istemeleri üzerine yönetim kurulumuz toplanarak Batman Tabip Odası adına bir yardım  hesabının açılmasına karar vermiştir.Bu amaçla Batman Valiliği'nden gerekli izinler için başvurular yaklaşık bir ay önce yapılmış olup; gelinen aşamada Valilik makamının oluru ile aşağıda yazılı hesaplarımız geçen haftadan beri bir yıl süre ile tüm ülkede yardım toplamaya yetkili olmak üzere aktif hale gelmiştir. Bu kısa süre içinde dahi yardım hesaplarımızın gördüğü ilgi böylesi büyük toplumsal trajediler karşısında halkımızın duyarlılığı kadar odamızın kurumsal kimliğine duyulan güvenin bir sonucu olduğunu biliyor ve tüm kesimlere katkıları için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Tüm duyarlı Türkiye kamuoyuna siz değerli basınımız vasıtası ile  duyurulur.

Batman Tabip Odası Yardım Hesapları

TL   Hesabı=TR 77 0006 4000 0018 3201 3591 20

EUR Hesabı=TR 79 0006 4000 0028 3200 4769 61

USD Hesabı= TR 90 0006 4000 0028 3200 4769 57

Saygılarımızla

Batman Tabip Odası Yönetim Kurulu