Dr. Nejat Yazıcıoğlu anıldı

1981-86 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği görevini yürüten, Türkiye’de işçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda önemli çalışmalar yapan Dr. Nejat Yazıcıoğlu, ölümünün 20. yılında, 16 Kasım 2014 Pazar günü, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Yazıcıoğlu’nun ailesi, meslektaşları ve arkadaşlarının yanı sıra TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şükrü Güner, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan, İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeleri Dr. Nazmi Algan, Dr. Osman Öztürk, Dr. Metin Günay ve Dr. Mustafa Sülkü katıldılar.