Mersin Tabip Odası'ndan 'Göç ve Sağlık' paneli

Mersin Tabip Odası'nca düzenlenen "Sağlık ve Hukuksal Boyutlarıyla Göç ve Olası Sonuçları " konulu panel, 8 Kasım 2014 tarihinde Mersin'de gerçekleştirildi.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan'ın açış konuşmasının ardından başlayan panelin kolaylaştırıcılığını Dr. Ruhsar Uçar yaptı. Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz'ın “Sağlık ve Göç”, Av. Ali Nezhet Bozlu'nun “Hukuk ve Göç”, Selahattin Güvenç'in “Mersin’de Göçün Durumu”, Dr. Ruhsar Uçar'ın “Göç ve Kadın” başlıklarındaki sunumlarının ardından, panel sona erdi.