Barış ve Demokrasi Kurultayı gerçekleştirildi

İkincisi düzenlenen Barış ve Demokrasi Kurultayı, 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek örgütü temsilcisi ve aydının destek verdiği kurultaya TTB adına Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. Toplumsal barışın oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı kurultayda, atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.