Taksim Dayanışması Davası 20 Ocak 2015'e ertelendi

Gezi Direnişi sırasında 8 Temmuz 2013 günü hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan, aralarında İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerine, “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması 21 Ekim 2014 Salı günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşma 20 Ocak 2015 tarihine ertelendi. 

Duruşma öncesi Adliye önünde ortak bir basın açıklaması yapıldı. Çok sayıda sendika, meslek örgütü temsilcisinin destek verdiği açıklamaya, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve İstanbul Tabip Odası Eski Başkanı Prof. Dr. Taner Gören katıldı. Basın açıklamasını, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen okudu.