TTB Asistan Hekim Kolu, Avrupa Genç Hekimler Toplantısı'na katıldı

TTB Asistan Hekim Kolu Avrupa Genç Hekimler Toplantısı'na katıldı. Avrupa Genç Hekimler (European Junior Doctors) toplantısı 16-17 Ekim'de Strazburg, Fransa'da gerçekleşti. 

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu'nu temsilen toplantıya Dr. Melda Pelin Yargıç katıldı. Yargıç, TTB'nin ve Asistan Hekim Kolu'nun faaliyetlerini sundu ve önümüzdeki dönem mücadele başlıklarını aktardı. Hekime şiddet, aşırı çalışma, nöbet saatlerinin düzenlenmesi gibi çok sayıda ortak mücadele başlığı olduğuna dikkat çekerken, birlikte mücadelenin iki örgütü de kuvvetlendireceğini belirtti.  

EJD delegeleri tarafından özellikle Türkiye'deki asistan hekim eylemleri, grevleri ve kazanımları ilgi ile karşılandı ve tüm Avrupa'daki asistan hekim mücadelesi için umut verici oldu.