Hekimlerden Suruç'ta barış zinciri

IŞİD vahşetinin son bulması, sığınmacılara, yaralılara yeterli acil sağlık hizmeti sunulabilmesi, Kobane’ye insani yardım koridoru açılması taleplerini dile getirmek üzere İstanbul’dan yola çıkan hekimler Ankara ve Adana’da basın açıklamaları gerçekleştirdikten sonra, TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve farklı illerden gelen hekimlerle buluşarak Suruç’a, Kobane sınırına ulaştılar.


IŞİD vahşetinden kaçarak Suruç’a sığınan vatandaşların bulunduğu kampları ziyaret eden hekimler ihtiyaçları, sorunları yerinde gözlemlediler, yetkililerden bilgi aldılar. Ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne gidilerek sağlık çalışanlarıyla, hastane yetkilileriyle görüşüldü ve sorunları, talepleri yerinde gözlemleyerek bilgi aldı. Bölge tabip odalarından yeni katılımlarla kalabalıklaşan heyet ardından Kobane sınırında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Özden Şener, hangi siyasi hesapla girişilmiş olursa olsun Suriye'de ortaya çıkarılan karışıklıklar nedeniyle bugün güneydoğu sınırımızda bir yangın olduğunu, bunun ülkemize de yayılması kaygısını taşıdıklarını söyledi. IŞİD adlı çetenin bölgede yaşayan ve kendisinden görmediği herkesi, Arap, Türkmen, Kürt, Alevi, Ezidileri vahşice katlettiğini, topraklarından sürdüğünü kaydeden Şener, Suruç'ta da bugün IŞİD vahşetinden kaçanların bulunduğuna dikkat çekerek, ülkenin dört bir yanından gelip gönüllü olarak burada ortaya çıkan talebe yanıt veren, sağlık hizmetlerine katkı veren meslektaşlarla gururlandıklarını ifade etti. Dr. Şener hekimlerin meslek örgütü olarak savaşın, şiddetin karşısında olduklarını, herkesi sağduyuyla hareket etmeye çağırdıklarını belirterek, barış içinde eşit, özgür ve kardeşçe yaşanacak bir Türkiye ve dünya dilekleriyle sözlerini tamamladı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ise konuşmasında; “Binlerce yıldır kardeşliğe, barışa beşiklik etmiş topraklar ne yazık ki 10 yılı aşkın süredir yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle ölümlere, göçlere, hastalıklara, insanlık dramlarına evsahipliği yapıyor. Özellikle son üç yıl içerisinde yüzbinlercesi ülkemize gelerek hayata tutunmaya çalışan insanların Kobane’de vahşete dönüşen dramına sessiz kalmamak, onların yarasına bir parça merhem olmak üzere buradayız. Ülkede giderek yükselen çatışma ortamına karşı toplumsal barış çağrımızı yinelemek üzere buradayız. İstanbul’dan Kobane sınırına uzanan barışa köprü yolculuğumuzu burada noktalıyoruz. Ancak Türk Tabipleri Birliği olarak taleplerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kobane Sağlık Bakanı Mahzem Ahmed de yaptığı konuşmada; Kobane halkının yaşadığı drama dikkat çekmek üzere gelen TTB heyetinin çabasının büyük anlam taşıdığına değindi. Kobane’de yaralanan, hastalanan insanlara yardım eden sağlık çalışanlarına ve Türkiye’de Kobane halkına destek eylemleri yapan vatandaşlara teşekkür etti. TTB eliyle Kobane halkının yaşadığı dramın, bölgede varolan sorunların ve ihtiyaçların dünya kamuoyuna duyurulmasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından basın metnini İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç okudu. Açıklamada; "Ülkemizde, sınırın öte tarafında ve tüm dünyada  tek bir canlının dahi insandan kaynaklanan şiddetle yaşamını yitirmemesi için her türlü eylem ve etkinliğimizi sürdürmeye,‘acil barış’ çağrımızı haykırmaya devam edeceğiz” denildi.

Basın açıklaması için...