TTB, DİSK, KESK, TMMOB Heyeti Suruç'taydı

AKP Hükümeti’ne Irak ve Suriye’de savaş yetkisi verecek tezkereye 2 Ekim günü tüm Türkiye çapında düzenlenen etkinliklerle “hayır” diyen TTB-DİSK-KESK-TMMOB’un temsilcileri aynı gün Kobane halkıyla dayanışma amacıyla Suruç’taydı.

DİSK Genel Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB 2. Başkanı Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Şeyhmus Gökalp ve TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Turan Kapan‘ın öncülüğündeki heyet Suruç’a giderken Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında durduruldu. Heyet bunun üzerine burada bir basın açıklaması yaptı. Kurum temsilcilerinin birer konuşma yaptığı açıklamada tezkerenin onaylanmaması için çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın ardından heyet Suruç’a geçti. Suruç Belediye Eş Başkanı Zühal Ekmez’i ziyaret eden heyet ilçedeki durum, göçler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı. Daha sonra Suruç Devlet Hastanesi’ne giden heyet, hastane bahçesinde Kobane Kantonu Sağlık Bakanı ve Kobaneli hekimlerle görüştü.