Kömürlü termik santralden vazgeçin!

Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği, ortak bir yazılı açıklama yaparak kömürlü termik santrallerden vazgeçilmesini istedi. Açıklamada, kömürlü termik santrallerin sağlık ve çevre etkileri ile küresel iklim değişikliğine olumsuz katkıları dolayısıyla bilim dünyasında ciddi endişeler yarattığına dikkat çekildi.

Basın açıklaması için...