Hacettepe 'Hekimliğime Dokunma!' Diyor

Hacettepe “Hekimliğime Dokunma!” diyor, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davalara karşı Ankara Tabip Odası ve Hatay Tabip Odası’na desteğini sunuyor.

Ankara Tabip Odası’na açılan davada “Hekimliğime Dokunma!” demek için 30 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne!

"Hekimim.

Ana adım: İnsan

Baba adım: Hipokrat (diye biliniyor).

İkamet adresim: Bu güzel coğrafya; bir ucu Mezopotamya, bir ucu Anadolu ve Balkanlar.

Duydum, Sağlık Bakanlığı mahkemeye başvurmuş: “Ankara ve Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasından ibaret” bir dava açılması için.

Tarih de kesilmiş: 30 Eylül Ankara, 14 Ekim Hatay.

Biz, bu davaya müdahiliz, tanığız olanlara, hekimlik yaptık. Duruşma günü geleceğiz: polise haber vermenize, barikat kurdurmanıza, gaza gerek yok; adlarımız aşağıda. Biz insanız/hekimiz, insanca/hekimce geliyoruz.

Ankara ve Hatay Tabip Odalarının ve hekimlik yapması engellenen tüm meslektaşlarımızın yanındayız."