301 Maden işçisinin iş cinayetinde öldürüldüğü SOMA unutulmamalı!

Soma’da “İşçi Bilgilendirme Toplantıları” başladı…

Tüketme odaklı hayatın dayatıldığı bir sistemde tüketilen sadece kullanılan “mallar” olmuyor. Madenlerde  maden işçileri, inşaatlarda inşaat işçileri, hastanelerde sağlık çalışanlarının hayatı, zamanı, ruhu tüketiliyor.

301 işçinin ölümüyle ancak gündem olabilen işçi sağlığı ve iş güveliği kavramı teknik bir tartışmadan çok milyonlarca insan için varlık yokluk meselesi haline gelmiş durumda. Soma’da bu tartışmanın simgesi haline geldi. Soma‘da yaşamını yitirenlerin aileleriyle, hayatta kalanların bundan sonraki yaşamıyla ve başta Soma olmak üzere tüm maden ocaklarında ve işyerlerinde ölüm sınırında yaşamını sürdüren işçilerin iş koşullarıyla ilgili yasal düzenlemeler ve fiili uygulamalar burada gösterilecek işçi yanlısı tepkilerle orantılı olacak. Yani Soma’da işçilerle kurulacak her türlü ilişki ve destek çalışması bu konudaki mücadelede önemli yer tutacak.

Bu perspektifle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde, bu konuya özel duyarlılık gösteren Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Türk Tabipleri Birliği Soma Çalışma Grubu mütevazi bir çaba içine girdi. Halen Soma’da örgütlenme çalışmalarına devam eden DİSK Dev Maden Sen ev sahipliğinde Hekimlerin ve  Maden mühendislerinin katılımıyla düzenli “işçi bilgilendirme toplantıları” 14 Eylül Pazar günü başlamış oldu. Belli periyotta devam edecek bu çalışmanın yanı sıra Soma’ya destek kapsamında çalışmalar değişik araçlarla zenginleştirilecek.