Göç Ve Sağlık Paneli Ankara'da Düzenlendi

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası tarafından “Göç ve Sağlık” konulu bir panel düzenlendi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 16 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen ve oturum başkanlığını Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Çetin Aatasoy’un yaptığı panelde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Ankara Güven Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Timur Fadıl Oğuz birer sunum yaptı.

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış sunumunda daha çok göçün kadınlar üzerindeki etkilerine değinirken, Dr. Timur Fadıl Oğuz, göçün yol açtığı ruhsal travmalar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın sunumu için tıklayınız.

Dr. Timur Fadıl Oğuz’un sunumu için tıklayınız.